Oprava zvoničky na Jaroslavi

Čtvrtek, 06 Listopad 2014 19:27
Tisk
OPRAVA ZVONIČKY NA JAROSLAVI

Dne 18.5.2014 zvonil p.Milan Rohr poledne. Sloup zvoničky se náhle začal naklánět až došlo k pádu na zem. Příčinou byla hniloba dubového sloupu těsně nad terénem. Sloup byl zabetonován v betonové rouře a z důvodu nemožnosti odtoku dešťové vody došlo k ztrouchnivění dřeva těsně nad terénem po deseti letech od vysvěcení (21.8.2004). Aby k tomuto již nedošlo byla do roury zabetonována kovová konstrukce a sloup bude do ní připevněn až nad terénem.
Opravy se ujali občané Jaroslavi, pánové Novák Pavel a Zdeněk Vondráček z čp.3, Ladislav Trejtnar z čp.4, Jaroslav Zahradník ml. z čp.5, Milan Rohr z čp.11. Kovovou konstrukci vyrobil pan Josef Hůlka zámečník z Javornice, dřevěnou konstrukci opravil pan Josef Faigl v truhlárně místního zemědělského
družstva,při instalaci pomáhal Jan Rázek z Javornice č. 80. Opravu financovala Obec Javornice.

Zvonička byla znovu postavena 24.9.2014.

Zapsal dne 23.9. 2014 Pavel Novák.